Voss ungdomsskule

Totalrehabilitering av utomhusanlegget til Voss Ungdomsskule, som nå har fått et grønt, variert og inviterende uteområde!

Fra oppstart av tilbudsgrunnlag i 2021 til åpning av ferdig anlegg våren 2024, har vi fulgt totalrehabiliteringen av det eksisterende utomhusanlegg ved Voss Ungdomsskole. Skolegården er fornyet og modernisert, med tilpasninger til skolens nye idrettsbygg.

På nordre del av tomten er skolens hovedadkomst nå tilrettelagt for både opphold, aktivitet og undervisning; en plattform for opphold og samling, et sitteamfi, symboler og figurer til bruk i matematikk, samt romdannende beplantning, gir et fleksibelt uterom. Sykkel- og HC-parkering er sentralt plassert, og trygge ganglinjer med ledelinjer viser vei inn i hovedfløyen.

I sør er de store asfaltflatene nå brutt opp av det grønne; trær, buskfelt, plen og regnbed, som i kombinasjon med sittekanter og ulike dekker definerer oppholdsplasser/gangveier og fungerer som romdannere. Formspråket gir de ulike delene av skolegården karakter. «Aktivitetsflaten» har et bølgende og aktivt uttrykk rikt av aktivitetsmuligheter; ballbane som kan islegges og være skøytebane vinterstid, løpebane, parkour, fugleredehusker, streetbasket og mer! Amfier av heltreblokker vil være et sted å «henge og slenge» og kan benyttes for egentrening eller skating. «Hovedrommet» mellom det nye idrettsbygget og eksisterende skolebygg har fått et formspråk som spiller på – og ivaretar – bevegelse på kryss og tvers; et nettverk av plantefelt med skrå og geometriske former dammer en grønn krans mellom oppholdssoner og asfaltflaten for ballspill.

Utformingen tar høyde for lokale klima- og værforhold. Regnbed og andre grønne flater skal bidra til god overvannshåndtering, og nye takoverbygg gir tørre oppholdsplasser gjennom hele året. Valg av dekker og oppbygningen av disse er tilpasset slik at de skal tole oversvømmelse, og for å sikre det nye idrettsbygget mot flom er det lagt ca. 3 meter høyere enn skolegården. Høydeforskjellen tas gjennom trapper, romslige amfi og et større skråplan som ivaretar bevegelse fra idrettsbygget til skolegården.

Sted:
Vossevangen

Status:
Pågående

År:
2021 - 2024

Faser:
Skisseprosjekt, forprosjekt, konkurransegrunnlag, arbeidstegninger

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Voss herad

Arkitekt:
HLM Arkitekter

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Wikholm AS

Størrelse: 10 000m2