Med entusiasme for faget

Våre landskapsprosjekter er innovative og bærekraftige, med gode løsninger som svarer på morgendagens utfordringer. Vi er gode på samhandling og vi har det best. Derfor har vi dyktige fagfolk, interessante prosjekter og fornøyde, kvalitetsbevisste kunder.

 

Historien

Smedsvig Landskapsarkitekter AS ble etablert i 1990, og utgjør i dag det største frittstående landskapsarkitektkontoret på Vestlandet, med base i Bergen. Vi er et lite kontor med lang fartstid i faget der fire partnere med stolthet sammen har et emosjonelt eierskap til en lykkelig liten bedrift.

Folkene

Kontoret har ni medarbeidere. Med bakgrunn fra ulike utdanningsinstitusjoner utgjør landskapsarkitektene våre en sammensatt gruppe med ulike innfallsvinkler og solide kvalifikasjoner.

Kontoret eies av partnerne Vibeke Jorn Myran, Stina Karlsson, Inger Hageberg og Arne Smedsvig. Alle landskapsarkitekter MNLA og med lang praksis innenfor landskapsfaget. Daglig leder er Vibeke Jorn Myran, Arne Smedsvig er styreleder.

Faget

I våre prosjekter står landskapsforståelsen i fokus; stedets identitet, karakter og de klimatiske forutsetningene. Vi ønsker å forme holdbare og vakre utemiljø med vekt på gode detaljer og robuste materialer der vi tar utgangspunkt i brukernes behov.

Vi arbeider med et mangfold av oppgaver innenfor landskapsfaget. Fra landskapsanalyser og mulighetsstudier til landskapsforming. Ved å medvirke fra første ideskisse til detaljtegning og oppfølging i byggeperioden sikrer vi gode prosjekter som står seg over tid. Prosjektene strekker seg fra offentlige plasser, promenader og parker til utomhusanlegg for skoler, næring, institusjoner og boliger. Oppdragsgiverne våre er i hovedsak offentlige etater; stat, fylke og kommuner, samt større eiendomsutviklere/utbyggere og totalentreprenører.

Vi legger vekt på å ha et nært samarbeid med arkitekter og tekniske fag for sammen å nå de best mulige løsningene. Å trekke inn kunstnere og annen spesialkompetanse kan være med til å løfte prosjektet ytterligere.

Sentral godkjenning

Firmaet har sentral godkjenning  i «Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3″ og «søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 2».

 

 

 

PRISER OG UTMERKELSER

Stavanger kommunes byggeskikkpris 2022

Vålandstun seniorboliger

Norsk Eiendoms Cityprisen 2018

Media City Bergen

Bergen kommunes Arkitektur og Byformingspris 2015

Distriktpsykiatrisk senter, Kronstad

Bergen kommunes Arkitektur og Byformingspris 2011

Nordahl Grieg Videregående skole

Statens Byggeskikkpris 2002

Tildelt arbeidet med å ivareta og utvikle kulturarven «Byrom i Bergen»