Voss Gymnas

Totalentreprise-konkurransen om Voss nye gymnas ble vunnet i samarbeid med HLM Arkitektur AS og Constructa i 2014.

Den gamle skolebygningen ligger nordvest på tomten og er bygget sammen med det nye skolebygget. Deler av eksisterende park hadde mange gode kvaliteter, og er integrert i det nye utomhusanlegget. Eksisterende park avgrenses mot ny skoleplass med en meandrerende sittekant av granitt. På denne måten glir den gamle parken og den nye skoleplassen uanstrengt over i hverandre.

Langs sittekanten er det også en nedtrappet ringformasjon som illuderer et elektronskall. Flere andre realfagselementer som Pythagoras læresetning og en kubikkblokk er også å finne på skoleplassen. Et dekke av betongheller møter den organiske sitteformen.

Trafikalt er det gjort klare prioriteringer i skoleområdet. Biler og mopeder kjører og parkerer på nordsiden av skolen, mens gående og syklende ankommer på sørsiden. Dette vil skape en trafikkfri og roligere situasjon på sørsiden av skolen. Her vil det meste av opphold, idrett og rekreasjon finne sted. En hinderløype er lagt til skolens østside for de harde fysiske øktene. Det er også etablert mange gressarealer for opphold på godværsdager. Foran kantinen er det anlagt en kjøkkenhage med robuste bærbusker.

Parkering for biler finnes på nordsiden av skolen. Det er anlagt plantefelt som skille mellom parkering og adkomstsone og for å skape romfølelse. En ny internvei passerer parkeringsområdet og ender opp i en økonomigård ved byggets sørøstre hjørne.

På sørsiden av bygget er tribunen mot idrettsbanen rustet opp med ny inngang mot innendørs idrettshall og ny tidtakerbu. Det er lagt til rette for universell tilkomst til tidtakerbu og universell sittemulighet i øvre del av tribune. Trapp fra idrettsbanen er rustet opp.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hordaland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM Arkitektur AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 25 000 m2

Kostnad: 17,5 mill

Foto: Pål Hoff