Volda ungdomsskole

Vi vant plan og designkonkurransen for nye Volda ungdomsskole i samarbeid med HLM Arkitektur og Åsen & Øvrelid som totalentreprenør!

Nye Volda ungdomsskole planlegges som et kompakt og moderne skoleanlegg med høye arkitektur- og miljøambisjoner.

Vår visjon for den nye skolens uteanlegg er å skape et inkluderende og aktivitetsskapende anlegg som stimulerer sosial bærekraft gjennom mange gode og inviterende møteplasser, vandrestier og ulike aktivitetstilbud. Vi gleder oss til å ta fatt videre på dette viktige prosjektet i vakre Volda sentrum.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Volda kommune

Arkitekt:
HLM Arkitektur

Anleggsgartner:
J.E.Sandal AS

Størrelse: 13 000m2