Vinnes gravplass

Vinnes gravplass ligger anonymt og beskjedent til inne i  furuskogen ved Vestre Vinnesvåg sør i Austveoll kommune.

Det har vært vektlagt i planleggingsfasen at gravplassen skal gli naturlig inn i sine omgivelser, material- og vegetasjonsbruken er derfor neddempet og formspråket er ledig. Vegetasjonsbruk er inspirert av skogen, med blant annet hegg, neverkirsebær, liljekonvall og løkplantning.
En ny adkomstvei er etablert inn i den nye delen av gravplassen ettersom det ikke var nok plass til å videreføre internvei på eksisterende gravplass. Den nye veien ligger noe høyere enn eksisterende gravplass, og er bygget opp ved hjelp av naturstein.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Austevoll kommune

Størrelse: 1000 m2

Kostnad: 1.1 mill

Foto: Pål Hoff

  • vinnes gravplass plan