Vidden

Tiltak for å minimere erosjon i nedslagsfeltet til drikkevannet og beskytte naturen langs Vidden i Bergen.

Prosjektet er et mulighetsstudie med mål om å komme frem til tiltak for å redusere slitasje på fjellstrekningen Vidden, mellom Fløyen og Ulriken. Vidden er en populær tur blant innbyggere og turister, som fører til slitasje av natur og terreng. Området er også innenfor nedslagsfeltet til Bergens drikkevannsreservoarer, og er derfor særdeles viktig at beskytte fra erosjon, som kan medføre dårlig drikkevannskvalitet.

På Vidden finnes variert plante- og dyreliv, som er viktig å beholde for å kunne ivareta det biologiske mangfoldet. Med fokus på å beholde den gode turopplevelsen og samtidig som natur og drikkevann skal beskyttes, har vi jobbet med å identifisere en rekke problemområder langs traseen. På bakgrunn av utfordringene som ble kartlagt utviklet vi en verktøykasse av mulige tiltak. Løsningene består blant annet av sherpatrapper, klopper, grusveier tilpasset fjellklima, og en spektakulær gangbrokonstruksjon over terreng.

Sted:
Bergen

Status:
Ferdig

År:
2019 - 2019

Faser:
Mulighetsstudie

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
NCE - Norwegian Centres of Expertise

Arkitekt:
Opaform

Størrelse: 10km trase