VHT – Treet

Treet – verdens høyeste trehus, Damsgårdsveien

Utomhusanlegget for Treet omfatter gårdsplassen på solsiden av bygget, samt promenaden mot Damsgårdssundet. Bygget, med sine 14 etasjer gir endel vindutfordringer, slik alle høyhus i vårt klima vil gjøre. Vi har derfor valgt robuste vindtolerante  planter av rødpil og bunndekkende stauder.  Lekeplassen er enkel med fargeglade elementer og bruk av solide sittekanter av laftet treplank. Gårdsplassen en planlagt for å stå i sammenheng med gårdsplassen for Portalen, som har et større leke- og oppholdsareal i forlengelse av gårdsplassen for Treet.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendom AS

Arkitekt:
Artec Arkitekter

Anleggsgartner:
Svein Boasson AS

Størrelse: 2 400m2

Kostnad: 2.4 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS