Vangsvatnet Strandareal

Voss er det naturlige møtepunktet for reisende i regionen; stedet der det er naturlig å stoppe for en pause på vegen videre. Stedet er fra gammelt av et kommunikasjonssentrum, som ble forsterket da Bergensbanen åpnet. I dag er Voss som møtested blitt aktualisert på ny gjennom alle arrangementene som foregår gjennom året.

 

I dag oppleves E16 gjennom Uttrågata som en barriere som skiller sentrum fra Vangsvatnet. Når denne barrieren snart forsvinner, dukker det opp en ny mulighet for å knytte sentrum på Vangen sterkere til Vangsvatnet, og Voss som møtested vil få tilført nye kvaliteter gjennom opprusting av strandsonen langs Vangsvatnet.

Forslaget omformer strandsonen langs denne delen av Vangsvatnet til en variert sone som spenner fra økologiske våtmarksområder til godt tilrettelagte badestrender, steder for vannsport og attraktive oppholdssteder i vannkanten. Spennet vil gå fra det ville til det urbane på bare noen få hundre meter.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Voss Kommune