Vålandstun seniorboliger

Dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder

Prosjektet går ut på å skape nye attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene og nabobebyggelsens struktur og skala. Landskapsmessig er prosjektet forsøkt integrert i omkringliggende terreng, og fellesområdene er gitt romslige og frodige kvaliteter med fokus på dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder for beboerne.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre:
Ineo Eiendom

Arkitekt:
Haga og Grov