Vålandstun seniorboliger

Den komplette pensjonisttilværelsen med dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder i et klimatilpasset bomiljø.

Smedsvig Landskapsarkitekter vant denne konkurransen sammen med arkitektene Haga & Grov og Ineo eiendom. Prosjektet går ut på å skape nye attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene og nabobebyggelsens struktur og skala. Landskapsmessig er prosjektet forsøkt integrert i omkringliggende villastrøk, og fellesområdene er gitt romslige og frodige kvaliteter med fokus på dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder for beboerne. Grøntanlegg er på to etasjer, på bakkeplan er private uteplasser, gressområder for rekreasjon og flere regnbed for overvannshåndtering. Mens på dekke er det opphøyde plantefelt med frodig vegetasjon, parselhage og drivhus som gir et grønt og trivelig miljø for beboerne.

Vålandstun er prosjektert etter prinsipp om blågrønnfaktor og er derfor et fremtidsrettet prosjekt som tar hensyn til klimaendringer gjennom lokal håndtering av overvann

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS

Arkitekt:
Haga og Grov Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Landskapsentreprenørene AS

Størrelse: 3 000m2

Kostnad: 6.5 mill