Vålandstun seniorboliger

Den komplette pensjonisttilværelsen med dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder i et klimatilpasset bomiljø.

Smedsvig Landskapsarkitekter vant  konkurransen om Vålandstun seniorboliger sammen med arkitektene Haga & Grov og Ineo eiendom. Prosjektet handlet om å skape nye attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene og nabobebyggelsens struktur og skala. Landskapsmessig er prosjektet forsøkt integrert i omkringliggende villastrøk, og fellesområdene er gitt romslige og frodige kvaliteter med fokus på dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder for beboerne. Grøntanlegg er fordelt på to etasjer, hvor det på bakkeplan er etablert private uteplasser, gressområder for rekreasjon og flere regnbed for overvannshåndtering. På dekke i 2. etasje er det etablert opphøyde plantefelt, parsellhage og drivhus i kombinasjon med solbenker og elementer for lek og trening som sammen gir et grønt og inviterende miljø for beboerne.

Vålandstun er prosjektert etter prinsipp om blågrønnfaktor og er derfor et fremtidsrettet prosjekt som tar hensyn til klimaendringer gjennom lokal håndtering av overvann.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom AS

Arkitekt:
Haga og Grov Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Landskapsentreprenørene AS

Størrelse: 3 000m2

Kostnad: 6.5 mill

Foto: Sindre Ellingsen / Smedsvig Landskapsarkitekter