Vålandstun seniorboliger

Den komplette pensjonisttilværelsen med dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder i et klimatilpasset bomiljø

Smedsvig Landskapsarkitekter vant denne konkurransen sammen med arkitektene Haga & Grov og Ineo eiendom. Prosjektet går ut på å skape nye attraktive seniorboliger med fellesskapsløsninger som glir godt inn i omgivelsene og nabobebyggelsens struktur og skala. Landskapsmessig er prosjektet forsøkt integrert i omkringliggende terreng, og fellesområdene er gitt romslige og frodige kvaliteter med fokus på dyrking, rekreasjon og sosiale møtesteder for beboerne. Vålandstun er prosjektert etter prinsipp om blågrønnfaktor og er derfor et fremtidsrettet prosjekt som tar hensyn til klimaendringer gjennom lokal håndtering av overvann.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Ineo Eiendom

Arkitekt:
Haga og Grov

Størrelse: 3000m2

Kostnad: 4.5 mill