Vaksdal Helse- og Omsorgsbygg

Vaksdal Helse- og Omsorgsbygg er en utvidelse av Vaksdal sykehjem, med nye omsorgsboliger og helsetjenester, hvor vi har prosjektert både uteområdet og en innendørs atriumshage; et lyst, lunt og spennende oppholdsrom med glasstak, rikt av tropiske planter.

Det eksisterende sykehjemmet utvides med et nybygg, hvor det i midten av bygget etableres et atrie; en vinterhage for opphold med stor takhøyde og glasstak, som skal bugne av tropiske, prydefulle vekster.

Plantevalg har naturlig vært en sentral del av dette prosjektet. Med fokus på å utnytte de gode vekstforholdene etableres et tropisk miljø. Vi tok utgangpunkt nyttevekster som kan stimulere smaks- og luktesansene, slik som kaffebusk, sitrustrær og bananplanter. Disse, i kombinasjon med eksotiske klatreplanter, bunndekkende planter og busker med fargerike blomster og dekorative blader, skal skape en frodig helårshage. Blant «øyer» av plantesammensetninger og et mindre vannspeil, legges det til rette for opphold for større og mindre grupper. Mulighet for utplassering av stoler foran en liten scene med storskjerm gir fleksibel bruk. Det brukes holdbare materialer – en kombinasjon av tred og slipt betong på dekker, med kanter av cortenstål.

Utomhus har vi prosjektert ny hovedadkomst til sykehjemmet, inkludert et rampe- og trappeanlegg av granitt med natursteinsmurer av skifer, samt parkeringsplass tilrettelagt for scootere. Felles inngangspartier til omsorgsboligene møbleres som samlingssteder med bord og benker, hvor beboere kan treffe naboer eller ha besøk. Boliger som vender mot sør og nordvest har fått private terrasser. Hagen er ellers opparbeidet med gangveier blant bærbusker, markdekkende stauder og blomstrende trær og frukttrær. Det etableres åpne overvannsløsninger i form av regnbed med staudebeplantning.

Prosjektet er under bygging, og skal stå ferdig i 2024.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Vaksdal kommune

Arkitekt:
B+B arkitekter AS

Anleggsgartner:
Nærmiljø Hage og Anlegg AS

Størrelse: 8 700m2