Vaksdal Helse- og Omsorgsbygg

Vaksdal Helse- og Omsorgsbygg er en utvidelse av Vaksdal sykehjem, med nye omsorgsboliger og helsetjenester.

Vaksdal sykehjem utvides og får et nytt bygg med omsorgsboliger og dagsenter. I midten av bygget lages et atrie med høyt glasstak, hvor det etableres en vinterhage med soner for opphold i mindre og større grupper. Det legges også til rette for utplassering av stoler foran en liten scene eller storskjerm. Oppholdssonene får et dekke av tre mens gangsonene og publikumsplassen får et dekke av slipt betong.
Vegetasjonen i vinterhagen er delt inn i ulike grupper med tema banan, kaffe og sitrus. Alle temaer har trær som gir frukt eller bær, med bunndekke av frodige, eksotiske innendørsplater som blomstrer eller har dekorative blader. Hagen har også et lite opphøyet vannspeil.

Ved hovedinngangene i vest er det etablert en parkeringsplass for biler og scooter, med mulighet for lading av elbil og HC-parkeringsplasser. Trapp og rampe til inngangen er i granitt, trappevanger og murer er i skifer.

Felles innganger til omsorgsboligene har alle et dekke av betongheller og er møblert med bord og benker. Boliger som vender mot sør og nordvest har fått sin egne uteplass i tre. I sør er terrenget dandert slik at overvann samles i et regnbed for drenering i grunn. Vegetasjonen består av robuste og blomstrende busker, markdekkende stauder og blomstrende trær og frukttrær. Det er også lagt inn bærbusker i tilknytning til oppholdsplassene.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Vaksdal kommune

Arkitekt:
B+B arkitekter AS

Anleggsgartner:
Nærmiljø Hage og Anlegg AS

Størrelse: 8 700m2