USF-plassen, Bergen

Detaljprosjekt og anbudsmateriale for permanent opprusting av plassen mellom kulturhuset USF og Boligområdet Georgernes Verft på Nordnes i Bergen. Dekket av plasstøpt betong former seg mjukt etter terrenget. Fuger av kortenstål danner mønster. Mot boligblokkene er det oppført en trerekke som tenkes klippt mot en wirestøtte, og en rekke med lindetrær skaper en buffer mot boligene på nordsiden.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskap AS

Oppdragsgiver:
NPC og BOB i samarbeid

Arkitekt:
3RW arkitekter AS

Størrelse: 3500 m2

Byggeår: 2003

Kostnad: 4 MNOK

Foto: Pål Hoff