Kulturhuset USF Verftet

Opparbeidet plass mellom boligområdet Georgernes verft og kulturhuset USF, som tidligere var sardinfabrikk, tilrettelagt som møteplass med fleksibel og aktiv bruk

Plassen mellom Georgernes verft og kulturhuset USF (Union Sardine Factory) ble regulert til gatetun. Smedsvig Landskapsarkitekter fikk, sammen med 3RW Arkitekter, oppdraget med å gi plassen ny form og innhold, som en viktig, ny møteplass i byen.

Det ble valgt et dekke av lys, plasstøpt kostet betong som former seg mykt etter terrenget, brutt opp av fuger i cortenstål og sagfuger, som danner mønster i plassgulvet. Plassen gir varierte muligheter for arrangementer, opphold og aktivitet. En stor uteservering på kaikanten gir liv til plassen.

Mot boligblokkene står en trerekke av lind som buffer mot liv og røre på plassen.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
NPC og BOB i samarbeid

Arkitekt:
3RW Arkitekter AS

Størrelse: 1200m2

Kostnad: 5 mill

Foto: Pål Hoff