Kulturhuset USF Verftet

Plassen mellom boligområdet Georgernes verft og kulturhuset USF (gammel sardinfabrikk, Union Sardine Factory) er regulert til gatetun. Smedsvig Landskapsarkitekter fikk, sammen med 3RW Arkitekter, oppdraget med å gi plassen ny form og innhold, som en viktig, ny møteplass i byen.

Det ble valgt et dekke av lys, plasstøpt kostet betong som former seg mykt etter terrenget, brutt opp av fuger i cortenstål og sagfuger, som danner mønster i plassgulvet. En stor uteservering på kaikanten gir liv til plassen.

Mot boligblokkene står en trerekke av lind som buffer mot liv og røre på plassen.

 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
NPC og BOB i samarbeid

Arkitekt:
3RW Arkitekter AS

Størrelse: 1200m2

Kostnad: 5 mill

Foto: Pål Hoff