Transformasjon Damsgårdssundet

Damsgårdssundet transformeres fra et nedslitt industri- og havneområde til et attraktivt byområde med nye boliger, næring, høyskole og nye rekreasjonsområder for byens befolkning.

Transformasjonsområdet Damsgårdssundet ved Puddefjorden i Bergen har i løpet av de siste 10 – 15 årene gjennomgått store endringer, fra et nedslitt industri- og havneområde til et attraktivt byområde med nye boliger, næring, høyskole m.m. Tradisjonelt har publikum vært utestengt fra sjøfronten i Bergen havn, mens det nå tilrettelegges for aktiv bruk gjennom ny havnepromenade tilrettelagt for bruk av kajakker, bading m.m., samt opphold i nye parkmessige anlegg og byrom av høy kvalitet.

Smedsvig Landskapsarkitekter har vært deltagende i denne utviklingen på flere nivåer, gjennom innspill til reguleringsplaner, arbeid med rapportene ”Kvalitetsprogram for Damsgårdssundet havnepromenade” og ”Retningslinjer for universell utforming – Damsgårdssundet”. Firmaet har videre vært involvert i en rekke bolig-, nærings- og høyskoleprosjekter i området, fra skisseprosjekt til ferdig bygde anlegg. Felles for prosjektene har vært fokus på offentlige uteområder og gode fellesarealer.

Den nye havnepromenaden strekker seg langs begge sider av sundet og skaper sammenheng i transformasjonsområdet.

På sørsiden er Damsgårdsveien og havnepromenaden hovedårene som binder de nye prosjektene sammen, mens allmenningene sikrer tilgangen fra boligområdene til sjøsiden i den nye tette strukturen.  Allmenningene er særlig viktige fordi de kobler seg opp mot boligområdet i fjellsiden og gir disse områdene en bedre tilgang til sjøkanten.

Fra å være en røff og slitt industripreget gate forvandles nå Damsgårdsveien til en trivelig og frodig miljøgate med nye boliger og næring.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendom, G.C. Rieber Eiendom, Bergen kommune, UiB m. fl.

Størrelse: 60 000m2

Kostnad: 25 mill