Torgalmenningen

Bergens storstue, Toralmenningen, sto ferdig opprustet i 1998 etter en lang prosess, som startet med arkitektkonkurrasnen i 1990, der samarbeidsgruppen Next to Nothing AS gikk seirende ut.

Torgalmenningen er storstuen i Bergen med et yrende folkeliv året rundt. Utformingen er resultatet av idékonkurransen i 1990 vunnet av prosjektgruppen Next to nothing AS. Ved utforming av plassen er det tatt utgangspunkt i Finn Berners tanker fra gjenreisningen etter bybrannen i 1916, at «Torgalmenningen skulle være en fornem forretningsplass». Gulvet er et av de viktigste virkemidlene til å oppnå dette, og norsk skifer fra Alta, Oppdal og Otta skaper sammen dette forenemme gulvet som varierer med lys, regn og sol. De faste installasjonene som kiosk, vannbasseng, benker og vannrenne, er plassert i utkanten av plassen. Vann i renner og basseng og benkerygger i tre, blir myke og taktile innslag i kontrast til gulvets robuste skifer. Det kunstneriske innslaget er viktig og bidrar til plassens unike identitet. Bård Breivik har utformet vannskulpturen på plassens vestre del, og granittsøylene under glasstakene, som danner en sterk ramme omkring det stramme byrommet.

Landskapsarkitekt:
Kalve Smedsvig Landskapsarkitekter AS i samarbeidsgruppen Next to Nothing AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune

Arkitekt:
Paal Kahrs, Lars Benum og Torstein Skauge, kunstner Bård Breivik

Anleggsgartner:
Askeland AS (vestre del), Løvaas AS (sentrale del)

Størrelse: 10.000 m2

Kostnad: 56 MNOK