Kronstadparken

Torget ligger hevet over gateplan med to skråstilte plener og en natursteinsmur mot veien. Dette avgrenser plassen mot veiarealet og orienterer plassen solvendt mot sørvest, samtidig som det skjermer mot vind og støy. De skråstilte plenene avsluttes med sittekant mot plassen.

Skulpturen “Skateren” av Arne Meland monteres på en granittbølge. Bølgen innbyr til å sitte, klatre, skli osv.  Bølgen med “Skateren” plasseres slik at det dannes et rom mellom bølgen og sittekanten.

Torget vil ha et kjøresterkt dekke av naturstein. Mørk og lys  granitt settes sammen for å gi et spill i overflaten. En vannrenne skjærer seg gjennom belegget og leder vannet ut av plassen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Brødrene Ulveseth AS

Arkitekt:
Tveit Arkitektkontor AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 1 800 m2

Kostnad: 6 mill.

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS