Valbergtårnet

Byrom og landemerke i Stavangers historiske bysentrum

Området rundt Valbergtårnet har gått fra å være et rom definert av naturlige terrengformer til å bli et rom der bygningsmassene har omsluttet tårnet. En utfordring har vært å løsrive plassen rundt tårnet slik at den igjen blir fristilt fra bygningsmassene rundt. Plassens styrke ligger i Valbergtårnet som synlig landemerke og utsiktspunkt i byen, samt parkområdet med trær på tårnets nordvestside.

Gjennom å utnytte og tydeliggjøre nivåforskjellene, fremheves tårnet samtidig som det skaper bedre forhold for kjøretøy og UU på plassen og for bebyggelsen rundt. Et nytt trappeanlegg vender seg mot gaten og den nærliggende kaféen i større grad enn tidligere.  Dette trappeanlegget definerer et plassgulv omkring foten av tårnet, og hindrer at plassen, som i dag, sklir utfor bakken. Det vil bli tilrettelagt for nye funksjoner som sitteplasser rundt tårnet.

Området rundt Valbergtårnet har fått en fristilt form og har igjen blitt et viktig landemerke i byen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Stavanger Kommune