Randaberg helsesenter

Prosjekt for seniorboliger og sykehjem plassert sentralt i Randaberg sentrum.

Sunnhetsgrenden er inspirert av eldre vestlandsk byggeskikk og organisert rundt et gårdstun. Tanken er at skape en trygg Vardheim som er integrert i den omliggende landsbyen. Samtidig som anlegget er del i at danne et viktig midtpunkt i Randaberg kommune.

Det grønne anlegget består av forskjellige deler der forhagene skaper ett grønt preg med fokus på blomstring i tidlig vår, i gårdsrommet danner klatreplanter i wirenett vertikale elementer og vest om bygg er planlagt for en frukt- og krydderhage.

I prosjektet inngår også rehabilitering av to eksisterende gårdsrom.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Randaberg kommune

Arkitekt:
3RW arkitekter, NORD Architects

Anleggsgartner:
Landskapsentreprenørene AS

Størrelse: 3 500m2

Kostnad: 6 mill