Sunnhetsgrenden Vardheim, Randaberg kommune

Sunnhetsgrenden er inspirert av eldre vestlandsk byggeskikk og organisert rundt et gårdstun. Tanken er at skape en trygg Vardheim som er integrert i den omliggende landsbyen. Samtidig som anlegget er del i at danne et viktig midtpunkt i Randaberg kommune.

Det grønne anlegget består av forskjellige deler der forhagene skaper ett grønt preg med fokus på blomstring i tidlig vår, i gårdsrommet danner klatreplanter i wirenett vertikale elementer og vest om bygg er planlagt for en frukt- og krydderhage.

I prosjektet inngår også rehabilitering av to eksisterende gårdsrom.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Randaberg kommune

Arkitekt:
3RW

Størrelse: 3500m2

Byggeår: 2020

Kostnad: 6 mill

Foto: 3RW arkitekter