Strandvik bygdepark

Det er ikke så ofte det bygges nye offentlige parker i Norge. Derfor er vi som landskapsarkitekter svært glade når slike prosjekter kommer på tegnebordet.

Strandvik er en liten utkantbygd i en utkantkommune, og det står derfor respekt av Strandvik bygdautval med Svein Lang i spissen, som har vært en drivkraft i dette arbeidet, helt siden prosessen begynte – for vår del med et skisseprosjekt i 2015.

Skisseprosjektet omhandlet i tillegg til parken også opparbeiding av tilkomst for mindre båter i Vikaelvo, og opprusting av fylkesveien til miljøgate. Det er parken og bryggen mot elva som nå står ferdig opparbeidet.

Strandvik her har et godt utgangspunkt for et livskraftig sentrum, i og med at nærbutikken ligger like ved parken, og er et daglig mål for mange. Vårt mål har vært å gjøre parken attraktiv året rundt, så vel på finværsdager som gråværsdager. Ved å sørge for noen gode, tørre steder i parken som treplattinger med tak over og store gode benker, også noen av dem under tak, så kan ungdom og eldre slå seg ned i parken når det regner, for så å ta i bruk aktivitetene mellom regnbygene, eller bruke bordtennisbordet som også er under tak.

I de etter hvert mer sjeldne kuldeperiodene kan sentralplassen fylles med et tynt vannlag, som fryser til is over natten, og innbyr til skøyteaktivitet så lenge kulden varer.

Parken består av aktivitetsarena med boulebane, bordtennis, parkourlelement som også fungerer som benker, og et stort vannspeil som fungerer som plaskedam om sommeren og som kan islegges om vinteren. På den utkragede bryggen ved Vikaelvo kan små barn ligge på magen og fiske småfisk, mens de voksne kan sole seg på liggebenkene like ved.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Strandvik Bygdautval

Størrelse: 3.500m2

Kostnad: 4.5mill

Foto: Pål Hoff /dronebilder: Peter-Hans deZwarte