Storebø gravplass, Austevoll

Storebø gravplass ligger like ved kommunesenteret Storebø og er en utvidelse av den gamle gravplassen.

Prosjektet omfatter en utvidelse av kirkegården på Storebø i Austevoll; en liten kirkegård med et svært enkelt uttrykk. Vårt ønske var å utvide kirkegården etter samme enkle prinsipp, med oversiktlige gravfelt, enkel materialbruk og tilsvarende struktur som på den eksisterende delen. Det er utarbeidet detaljprosjekt og anbudsmateriale for en utvidelse skal gi plass til 720 kistegraver. I tillegg har kirkegården blitt supplert med parkeringsplass og adgang for driftsutstyr gjennom ny og bredere port. Både ny og gammel del av kirkegården har direkte adkomst fra parkeringsplassen. Selve kirkegården er utformet med grasbakke omkranset av en bøkehekk, stier av grus og kirsebærtrær – et verdig sted for refleksjon og ro.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Austevoll kommune

Størrelse: 6650 m2

Kostnad: 4 MNOK

Foto: Pål Hoff