Stord vgs.

Sammen med HLM arkitekter, Sweco og Kruse Smith fikk vi 2. plass i Vestland fylkeskommunes konkurranse om ny videregående skole på Vabakkjen på Stord.

Skolen skal oppføres i to trinn, der første trinn er ny yrkesskole for ca. 400 elever, og andre trinn er utvidelse for studiespesialiserende fag for til sammen ca. 1100 elever.

Tanken bak utformingen er å skape et godt samspill mellom skolegården og eksisterende natur, som til dels består av voksen furuskog og et småkuppert terreng. Overgangene til omkringliggende omgivelser, som i dag består av flere store skjæringer, myknes opp og tilrettelegges for aktivitet. Det skal være lav terskel for å finne stier ut i naturen der det kan foregå undervisning eller elever kan slappe i hengekøyer. Naturen og skogen integreres også på skolens nye forplass i form av blågrønne løsninger for rekreasjon og aktivitet. Elever kan sole på gressplenen, studere under trekronene i leselunden utenfor biblioteket, eller henge i amfiet med utsikt og gode solforhold. En allmenningen slynger seg opp gjennom skog og lyng frem til skolens hjerte. Overvannshåndtering foregår i åpne renner med engvegetasjon.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Vestland Fylkeskommune

Arkitekt:
HLM Arkitektur

Størrelse: 27 000m2