Statsarkivet Årstadvollen

Statsarkivet i Bergen ligger sørøst i byen, omkranset av villabebyggelse og store offentlige institusjoner.

Fløyen og Ulriken danner bakteppet for prosjektområdet i nord og øst. Tomten er sydvestvendt, og er omringet i nord, vest og øst av en opprinnelig kalket ringmur. Bygget fra 1921 er fredet.

Tvers over den sørlige delen av tomten er det bygget en inviterende hovedadkomst i form av en plasstøpt trapp- og rampeanlegg i betong. Trappene og rampen er flankert av betongvanger og har en åpen vinkel ut mot gaten, noe som tydelig leder deg mot hovedinngangen. det er lagt stor vekt på universell utforming i prosjektet. Gulvet i rampen og betongtrappene er utført i en mørk betong, som står i kontrast mot de lyse vangene. Trappene er støpt med skyggekant i underkant av trinnet, og trappenesen er markert med et bånd av rustfritt stål, som skaper god visuell kontrast.

Dette elementet deler uteområdet i to. Øst for rampen er det laget til en plass i hvit plasstøpt betong. Dette vil fungere som Statsarkivets store uteplass. Fra denne plassen er høydespranget ned mot parkeringsplassen nedenfor tatt opp vha en trapp i mørk granitt med en integrert rampe i den samme mørke betongen som øvrig utvendig gulv. Taktil og visuell merking av trappetrinn er også her utført med et bånd i rustfritt stål, samt knoppelementer i topp og bunn av trapp.

Vest for rampen fremstår hagen og gressmatten stort sett urørt. Det er etablert en lett sti i gresset i form av tråkkheller. Denne delen av anlegget står dermed i større sammenheng med den historiske arkitekturen fra 20-tallet.

Øst i anlegget er det anlagt en parkeringsplass for besøkende og ansatte, som rammes inn av bøkehekker.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Statsbygg

Arkitekt:
NAV arkitekter, VY arkitekter

Størrelse: 3200m2

Kostnad: 5 mill

Foto: Christine Nundal