Statsarkivet Årstadvollen

Det fredede Statsarkivet i Bergen 1 ligger sørøst i byen, omkranset av villabebyggelse og store offentlige institusjoner. I 2012 stod et nytt adkomsttorg ferdig.

Med stort fokus på vern, universell utforming og komplekse detaljer i betong og granitt prosjekterte vi  et  nytt adkomsttorg til det fredede Statsarkivet i Bergen fra 1912. Tomten, med en sydvendt beliggenhet og Fløyen og Ulriken som et grønt bakteppe i nord og øst, gjør plassen egnet som et kombinert adkomst- og oppholdsareal.

Resultatet ble en inviterende torgplass som spiller på lag med både eksisterende og nytt bygg. Over den sørlige delen av tomten er det bygget en inviterende hovedadkomst i form av en plasstøpt trapp- og rampeanlegg i betong. Trappene og rampen er flankert av betongvanger og har en åpen vinkel ut mot gaten, som tydelig leder  mot hovedinngangen. Gulvet i rampen og trappene er  utført i en mørk betong som står i kontrast mot de lyse vangene. Trappene er støpt med skyggekant i underkant av trinnet, og trappenesen er markert med et bånd av rustfritt stål, som skaper god visuell kontrast.Øst for rampen er det laget til en plass i hvit plasstøpt betong. Dette vil fungere som Statsarkivets uteplass. Fra plassen er høydespranget ned til parkeringsplassen tatt opp via en trapp i mørk granitt med en integrert rampe i den samme mørke betongen som øvrig utvendig gulv. Taktil og visuell merking av trappetrinn er også her utført med et bånd i rustfritt stål, samt knoppelementer i topp og bunn av trapp.

Vest for den nye adkomsten er hagen og gressmatten stort sett urørt, da denne delen av anlegget står i stor sammenheng med den historiske arkitekturen fra 20-tallet. I øst er det anlagt en parkeringsplass med innramming av bøkehekker.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Statsbygg

Arkitekt:
NAV arkitekter, VY arkitekter

Størrelse: 3200m2

Kostnad: 5 mill

Foto: Christine Nundal