Solheimsviken næringspark

Innerst i Solheimsviken, ved det gamle verftsområdet, skal to nye næringsbygg sammen med et nytt utomhusareal danne det nye byutviklingsområdet ved puddefjorden. Anlegget omfatter offentlige torg, gågater, havnepromenade og gode oppholdsarealer som gjør at det skal være godt å ferdes og oppholde seg i området mellom Skipet kontorbygg og det nye hotellet.

Svært mye folk ferdes i området og det er derfor lagt vekt på at bygg og landskap er tydelig lesbart og har en helhetlig utforming i dette store landskapsrommet. Kjøring skal skje på fotgjengeres premisser og planlegging av gateløpene vil skje etter prinsippet om ‘Shared space’ med granittdekke i hele tverrsnittet for gaten både for gangareal og kjøreareal.

Havnepromenade som strekker seg rundt hele damsgårdsundet blir en viktig del av anlegget. Utenfor hotellet trapper gangveien seg ned slik at nærhet til sjøen vil bli forsterket og promenaden vil få et materialskifte til tre. Tre er et varmere materiale og gir større variasjon og muligheter for opphold.

Vi anlegg vertikale grønne element i form av trerekker og på bakkeplan plantefelt og regnbed med busker og stauder med lokal tilhørighet som vil tilføre omgivelsene gode grønne kvaliteter. Overvann vil bli håndtert i brosteinsrenner og ledet mot frodige regnbed der vannet kan infiltrere lett til grunnen, samt kapasitet til å fordrøye.

Midt i anlegget er det mulighet å anlegge en midlertidig park som tilfører aktivitet og liv til Solheimsviken også utenfor arbeidstid, med sandvolleybaner, street basket, parkour og gode oppholdsplasser i grønne omgivelser.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
GC Rieber

Arkitekt:
Kahrs Arkitekter + OG Arkitekter

Størrelse: 11 000m2

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter, MIR