Solheimsviken næringspark

Innerst i Solheimsviken, ved det gamle verftsområdet, er det etablert to nye næringsbygg, Hotell Viken (Moxy) og kontorbygget Skipet. Sammen med et nytt utomhusareal danner dette det nye byutviklingsområdet ved Puddefjorden. Svært mye folk ferdes i området og det er derfor lagt vekt på at bygg og landskap er tydelig lesbart og har en helhetlig utforming i dette store landskapsrommet. Kjøring skal skje på fotgjengeres premisser og planlegging av gateløpene vil skje etter prinsippet om ‘Shared space’ med granittdekke i hele tverrsnittet for gaten både for gangareal og kjøreareal. Gategulv av brostein og granittheller gir god sammenheng mellom uterom og byggets sokkeletasje. I buen ved kantinen i 1. etasje er det formet et amfi av granitt som inviterer både brukere av bygget og andre til møte og opphold. Frodige regnbed skiller mellom veier, plasser og ulik gategrunn. Her er det valgt blågrønne løsninger for all overvannshåndtering.

Gaterommene ved Skipet leder videre til havnepromenaden med trappeanlegg mot sjøen. På solrike dager er dette et folkerikt møtested i bydelen. Havnepromenade som strekker seg rundt hele Damsgårdsundet blir en viktig del av anlegget. Utenfor hotellet trapper gangveien seg ned slik at nærhet til sjøen vil bli forsterket og promenaden vil få et materialskifte til tre. Tre er et varmere materiale og gir større variasjon og muligheter for opphold.

Vi anlegg vertikale grønne element i form av trerekker og på bakkeplan plantefelt og regnbed med busker og stauder med lokal tilhørighet som vil tilføre omgivelsene gode grønne kvaliteter. Overvann vil bli håndtert i brosteinsrenner og ledet mot frodige regnbed der vannet kan infiltrere lett til grunnen, samt kapasitet til å fordrøye.

Belysningen i området er planlagt av lysdesignere, og bidrar til å gjøre Solheimsviken inviterende også på kveldstid.

Midt i anlegget er det mulighet å anlegge en midlertidig park som tilfører aktivitet og liv til Solheimsviken også utenfor arbeidstid, med sandvolleybaner, street basket, parkour og gode oppholdsplasser i grønne omgivelser.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
GC Rieber

Arkitekt:
Kahrs Arkitekter + OG Arkitekter

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Askeland AS (Skipet) og Svein Boasson AS (Moxy)

Størrelse: 11 000m2

Kostnad: 31 mill.

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter, MIR