Solheimsviken næringspark

Innerst i det gamle verftsområdet Solheimsviken er Moxy hotell og kontorbygget Skipet – begge er Breeam Excellent sertifisert. Sammen med et nytt utomhusareal danner dette det nye byutviklingsområdet ved Puddefjorden. Det er lagt vekt på lesbarhet og helhetlig utforming i dette store landskapsrommet. Gateløp er planlagt etter prinsippet om ‘Shared space’ der kjøring skjer på fotgjengernes prinsipper. Ved kantinen i 1. etasje inviterer et granittamfi til  opphold.

Gaterommene ved Skipet leder videre til havnepromenaden med trappeanlegg mot sjøen. På solrike dager er dette et folkerikt møtested i bydelen. Havnepromenade som strekker seg rundt hele Damsgårdsundet blir en viktig del av anlegget. Utenfor hotellet trapper gangveien seg ned slik at nærhet til sjøen vil bli forsterket og promenaden får et materialskifte til tre.

Her er det valgt blågrønne løsninger for all overvannshåndtering. Det er anlagt trerekker,  plantefelt og regnbed med busker og stauder med lokal tilhørighet, som vil tilføre omgivelsene gode grønne kvaliteter. Overvann blir håndtert i brosteinsrenner og ledet mot frodige regnbed der vannet fordrøyes og infiltreres igrunnen.

Belysningen i området er planlagt av lysdesignere, og bidrar til å gjøre Solheimsviken inviterende også på kveldstid.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
GC Rieber

Arkitekt:
Kahrs Arkitekter + OG Arkitekter

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Askeland AS (Skipet) og Svein Boasson AS (Moxy)

Størrelse: 11 000m2

Kostnad: 31 mill.