Slåtthaug ungdomsskole

Rehabilitering og utvidelse av Slåtthaug ungdomsskole for 500 elever

 

I det opprinnelige skoleprosjektet ble det lagt stor vekt på å ta vare på terreng og landskap tett på skolebygget, som ble forbilledlig innpasset i det vakre landskapet. Opplevelsen av bygget i det grønne skal videreføres og forsterkes når skolen nå skal rehabiliteres og utvides.

Mangel på tilstrekkelig størrelse på skolens uteareal skal kompenseres ved høy kvalitet i utforming, materialbruk og utrustning i skolens aktivitets- og oppholdsområder. Installasjoner og utstyr for aktivitet samt sykkelparkering skal i størst mulig grad plasseres og utformes slik at de ikke dominerer i utemiljøet omkring skolebygget. Kollen vest for skolebygget skal i størst mulig grad beholdes urørt, og tilbygget til skolen skal innpasses på en skånsom måte. Skolen har innganger på flere ulike nivå. Det skal tilrettelegges for universell tilkomst så langt som det er praktisk mulig til alle innganger. Varelevering og annen nødvendig kjøretrafikk til skolen innpasses på en mest mulig skånsom måte.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune

Arkitekt:
ABO + Elfridabullbene

Størrelse: 12 000m2