Slåtthaug ungdomsskole

Rehabilitering og utvidelse av Slåtthaug ungdomsskole for 500 elever

 

Rehabilitering og utvidelse av Slåtthaug ungdomsskole som påvirker nærmiljøet med et attraktivt, inkluderende og inviterende bygg- og utomhusanlegg. Ungdomsskolen ligger i det vakre parklandskapet som også omkranser vgs. Kollen vest for skolen er mer naturpreget med store lauvtrær av eik og bjørk m.m., og har fine stier og oppholdsplasser i små utsiktshytter. Kollen blir i all hovedsak bevart som den er, men med en mindre tilpasning til skolens nye tilbygg som møter kollen omkring kote 63, der den knytter seg på eksiterende stisystem. Skolens øvrige uteareal er delt i 4 ulike soner med varierte oppholds- og akltivitetstilbud. 

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune

Arkitekt:
ABO + Elfridabullbene

Størrelse: 12 000m2