Ulven SØF

Nominert til Forsvarsbyggs arkitekturpris 2011

Forsvarsbygg skriver i sin nominasjon av  Ulven SØF (Skyte-og ØvingsFelt) til arkitekturprisen 2011 som 1 av 4 prosjekt:

”Helt siden 1870-årene har det vært aktivitet ved skytebanen ved Ulven Leir utenfor Bergen. I 2008 igangsatte Forsvarsbygg et arbeid for å rydde opp i det gamle forurensede området og oppgradere skytebaneanlegget. Tre nye skytebaner ble anlagt; en skytebane på 100 meter med standplasshus, en langbane på 240 meter, samt en 180 graders kortholdsbane på 25 meter.

I tillegg ble et område på ca 14 mål ryddet og 9000 kubikkmeter med forurenset masse gravd opp.Massen ble kontrollert og lukket inne i vanntette depoter under kulefangervollene rundt anlegget. Massene ble gjenbrukt og lagt i en ny voll rundt anlegget. Over de forurensede massene er det lagt et tykt lag med sand som fanger opp prosjektilene.

I grunnen under vollene ble det etablert et lukket dreneringssytem som samler opp forurensing fra prosjektilene og vannet filtreres før det slippes videre ut i naturen.

Anlegget er etablert med en god planløsning og frittstående beskyttelsesvegger slik at alle tre banene kan brukes samtidig. Dette har gitt mulighet for et konsentrert anlegg med optimal arealeffektivitet. De frittstående beskyttelesveggene har en konstruksjon som krever mindre vedlikehold og gir konstruksjonen lengre levetid enn tidligere.

Skyteanlegget har en enkel, stram arkitektur med pragmatisk og gjennomført god detaljering.”

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Forsvarsbygg

Arkitekt:
3RW

Størrelse: 14 000 m2

Kostnad: 34,6 mill