Sentralbadet scenekunsthus

Sentralbadet er et transformasjonsprosjekt i Bergen sentrum, der byens kjente svømmehall Sentralbadet skal transformeres til nye Sentralbadet Scenekunsthus. Prosjektet er basert på vinnerprosjektet fra pris- og designkonkurranse i 2021, som vi vant vi sammen med HLM arkitekter, HaworthTompkins London , RI Sweco og med Constructa som entreprenør. Bygget skal rigges som et inspirerende møtested, gi rom for gode arbeidsplasser og for et pulserende scenekunsthus.

 

Det nye Sentralbadets scenekunsthus skal huse Norges nasjonale ballettensemble for samtidsdans – Carte Blanche og Bergen Internasjonale Teater- BiT og andre scenekustaktører, samt kontorer. Den historiske trappen er revet og erstattet med et nytt universelt utformet inngangsparti i etasjen under eksisterende trappemotiv. Ved den nye hovedinngangen danner forplassen et nytt sydvendt uterom og møtested i byen. Med rause granittrapper, formet delvis som sittetrinn med integrerte sittebenker og dels som lange gangtrinn, blir dette et yndet oppholdssted til hverdags og fest. De store lindetrærne som stå her i dag, er integrert i tappeanlegget omgitt at store stålkasser med innfelt belysing, og med et frodig bunndekke i bakkeplan – et nytt grønt innslag i bybildet. Plassen skal bli scenekunsthusets vindu utad – her kan smakebiter av forestillinger eksponeres eller uformelle opptredener ta plass, sammen med kafégjestene på fortauskaféen. Prosjektet omfatter også fortau, varelevering og terrasse, med omfattende koordinering med veimyndighetene.

Alle faser fra konkurranse, planendring og skisseprosjekt, til ferdig byggverk. BREEAM Excellent etter 2016 modellen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, Etat for utbygging

Arkitekt:
HLM Arkitektur, Haworth Tomkins Ltd., IARK

Størrelse: ca 6000 m2

Foto: MIR/Smedsvig Landkspsarkitekter