Sentralbadet scenekunsthus

Vi vant konkurransen om transformasjonen av Sentralbadet til en nytt inkluderende scenekunsthus sammen med det bergensbaserte teamet Constructa Entreprenør, HLM Arkitektur og Sweco m.fl. Skisseprosjekt er ferdigstilt. Vi jobber nå videre med forprosjekt.

Juryen framhever bl.a. at teamet «…har lykkes i å forme et nytt lite uterom for byen.»

Forplassen er sydvendt og her ligger servering og møblering også utendørs på plassen. En asymmetrisk plassert baldakin utenfor kafehjørnet sørger for et tørt sted for uteservering. I det nye Sentralbadets scenekunsthus er den historiske trappen revet og erstattet med et nytt symmetrisk inngangsparti i etasjen under eksisterende trappemotiv. Det gamle inngangspartiet er bevart som vinduer mot felles arealet på plan 2.
En bred forplass som strekker seg i hele byggets bredde og inngangspartiet og hele første etasje åpnes opp mot forplassen.

Vi ønsker at denne plassen skal bli et nytt, unikt møtested i byen – den nye Blå stein´. Med sine rause granittrapper, formet delvis som sittetrinn med integrerte sittebenker og dels som lange gangtrinn, blir dette et yndet oppholdssted til hverdags og fest. De store lindetrærne som stå her i dag, er integrert i tappeanlegget omgitt at store stålkasser med innfelt belysing, og med et frodig bunndekke i bakkeplan – et nytt grønt innslag i bybildet. Plassens granittdekke spenner fra et unikt polygonmønster på øvre plan, til et lyst småbrosteinsdekke på nedre plan, som tar opp i seg form og format til kubbegulvet i foajeen. Plassen skal bli scenekunsthusets vindu utad – her kan smakebiter av forestillinger eksponeres eller uformelle opptredener ta plass, sammen med kafégjestene på fortauskaféen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, Etat for utbygging

Arkitekt:
HLM Arkitektur, Haworth Tomkins Ltd., IARK

Størrelse: ca 6000 m2