Sandviken sjøfront

Sandviken Sjøfront ligger i et gammelt sjøbodmiljø i Sandviken i Bergen. Prosjektet er en kombinasjon av bolig- og næringsformål.

Sandviken Sjøfront ligger i et gammelt sjøbodmiljø i Sandviken, der også byen slaktehus lå. Alle slaktehusets bygninger er bevart og har fått ny bruk til næringsvirksomhet, mens nybyggene huser boliger i kombinasjon med næring. Tomten er sydvestvendt og på gode sommerdager kan en nyte solen helt til den går ned over Askøy i vest. Gatetunene og det store nye offentlige torget er skjermet fra biltrafikk, med unntak av noen få parkeringsplasser. Dekket i gatetunene er en kombinasjon av asfalt og teglstein i brun/grå toner. Hjertet i prosjektet er torget, og markeres i form av et lyst gulv av store granittheller som ligger vridd i forhold til gatetunenes orientering. Torget ligger luftig og åpent mot sjøen og fjorden. Her er grønne innslag i form av et skrått gresslandskap, som egner som godt for soling og opphold på gode sommerdager, og på torget er det plantet et hjertetre som tuntre. På indre del av torget er det lagt til rette for uteservering, felles arrangementer og opphold. Langs Sjøgaten, prosjektets avgrensning mot øst og en av hovedtrafikkårene inn til Bergen, er det etablert plantefelt med gatetrær av agnbøk og bunndekkende stauder. Plantefeltene er skråstilt mot gaten for å gi forbipasserende en grønn opplevelse.

Langs prosjektets møte med sjøen er det anlagt en trepromenade, den lengste sammenhengende promenaden i Sandviken per i dag. Denne er også linket videre sørover over hopen ved hjelp av en liten bro. Der torget møter promenaden er det lagt ned arbeid for å gjenåpne en liten av Mulelven, som har ligget under lokk i flere tiår. Promenaden er nedsenket med sittetrapper der den krysser Muleelven – et godt sted for soling og bading. Trapper og ramper leder ned mot sjøen, og det er mulig å ta seg helt ned til vannkanten universelt. Tredekket på nedre nivå
er byttet ut med stålrister slik at sjøen kan slippe gjennom på dager med høye bølger. Dette er nå et av de få stedene i bydelen Sandviken hvor befolkningen får tilgang til sjøkanten og hvor det er lagt til rette for fiske i fjorden også for rullestolsbrukere.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Sandviksboder 1 AS

Arkitekt:
Rambøll AS

Anleggsgartner:
Svein Boasson AS

Størrelse: 5800m2

Kostnad: 13 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS