Sandviken sjøfront

Sandviken Sjøfront ligger i et gammelt sjøbodmiljø i Sandviken i Bergen. Prosjektet er en kombinasjon av bolig- og næringsformål.

Parkeringsgarasje befinner seg under bakkeplan. Dekket i gatetunene er en kombinasjon av asfalt og teglstein i brun/grå toner. Hjertet i prosjektet er torget, og markeres i form av et lyst gulv av store granittheller. Torget ligger luftig og åpent mot sjøen og fjorden. Her er grønne innslag i form av et skrått gresslandskap, som vil egne som godt for soling og opphold på gode sommerdager. På indre del av torget er det lagt til rette for uteservering, felles arrangementer og opphold. Langs Sjøgaten, prosjektets avgrensning mot øst og en av hovedtrafikkårene inn til Bergen, er det etablert plantefelt med gatetrær av agnbøk og bunndekkende stauder. Plantefeltene er skråstilt mot gaten for å gi forbipasserende en grønn opplevelse.

Langs prosjektets møte med sjøen er det anlagt en trepromenade. Der torget møter promenaden er en liten del av Muleelven gjenåpnet. Promenaden er nedsenket med sittetrapper der den krysser Muleelven. Mot nordenden av prosjektet er det lagt til rette for soling og bading. Trapper og ramper leder deg ned mot sjøen, og det er mulig å ta seg helt ned til vannkanten universelt.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre:
Sandviksboder 1 AS

Arkitekt:
Rambøll AS

Anleggsgartner:
Profitec, Arne Haugen AS

Størrelse: 5800m2

Byggeår: 2013-1014

Kostnad: Ca. 13 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS