S2 Meieritaket

Meieritaket er det første nye bygget som er realisert i regi av Bonava som del av transformasjonen av Bergensmeieriet.

Prosjektet S2 Meieritaket er del av den store planen for det gamle Tine-meieriet. Bergensmeieriet er et bydelsprosjekt som skal inneholde næring, kultur, bolig, utdanning og rekreasjon. Flerbruk, sambruk, grønn overvannshåndtering og aktive byrom har vært førende for programmeringen av Bergensmeieriet. Hovedideen bak den store områdeplanen har vært å revitalisere Mindemyren fra et tungt industrielt område til en attraktiv bydel for både arbeidstakere, beboere i området og i tilgrensende området og at det også skal bli en attraksjon for hele Bergens befolkning. Vi har prosjektert de to tilstøtende allmenningene til Meieritaket; Meieriallmenningen og Grøntallmenningen, både denpermanente løsningen og den midlertidige løsningen som nå er bygget. Prosjektet inneholder også to takhager og et gårdsrom for adkomst og opphold.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Bonava Norge AS

Arkitekt:
Holon AS

Anleggsgartner:
Boasson AS

Størrelse: 7.000m2

Kostnad: 12 mill. NOK

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS