Rosendalstunet sjukeheim

Rosendalstunet er et eksiterende sykehjem som har fått en stor utvidelse med 4 nye pasientfløyer.

Anlegg rundt sykehjemmet ligger i en sørvendt skråning mot flott utsikt til fjorden. Det omliggende landskapet er åpent jordbruksareal og har god utsikt til fjorden og landskapet rundt. Det bygges 4 nye fløyer der alle rom har kontakt med sansehagen eller hagene forøvrig rundt bygget.

Sansehagen og hagen rundt bygget skal fungere psykisk og fysisk styrkende for beboerne. De skal være synlig innefra for å motivere til bruk. Grønne omgivelser minsker stress og hindrer uro. Karakteren skal være intimt, men oversiktlig. Hagene tilbyr le fra både kald nordavind og kald trekk fra øst. Stiene og oppholdsplassene er viktig for beboerne slik at de har muligheten til å bevege seg ute. Det er oppholdsplass like utenfor fellesareal i hver fløy. Det skal også være et større oppholdssted litt lenger ute i hagen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Gravdal Hage & Anlegg AS

Størrelse: 13 500 m2

Kostnad: 11.5 mill.