Rosendalstunet sjukeheim

Rosendalstunet er et eksisterende sykehjem som har fått en stor utvidelse med 4 nye pasientfløyer.

Rosendalstunet er et eksisterende sykehjem som har fått en stor utvidelse med 4 nye pasientfløyer med frodige hager i mellom. Parkanlegget omkring sykehjemmet ligger i en sørvendt skråning mot flott utsikt til fjorden og fjellene bakenfor. Nybygget er organisert med 4 nye fløyer der alle rom har kontakt med sansehager eller parken forøvrig rundt bygget.

Sansehagene og parken omkring bygget skal fungere psykisk og fysisk styrkende for beboerne. De er godt synlige innenfra for å motivere til aktiv bruk for beboere og besøkende. Grønne omgivelser minsker stress og hindrer uro. Karakteren i hagene er intimt, men oversiktlig. Hagene tilbyr le fra både kald nordavind og kald trekk fra øst. Stiene og oppholdsplassene er viktig for beboerne slik at de har muligheten til å bevege seg ute. Det er anlagt trivelige oppholdsplasser like utenfor fellesareal i hver fløy. Det er også anlagt et større felles oppholdssted, en møteplass for beboere og besøkende, litt lenger ute i hagen med grillplass og takoverbygg.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Kvinnherad kommune

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Gravdal Hage & Anlegg AS

Størrelse: 13 500 m2

Kostnad: 11.5 mill.