Port Steingardseid

Steingardseid er i vedtatt reguleringsplan utpekt som serviceområde for Kråko hytteområde, og vår visjon har vært å legge til rette for utbygging av et velfungerende møtested for fritidsfolk her. Området skal også trekke til seg andre som søker etter gode fritidsopplevelser.

Vi tenker oss et mangfold av tilbud og offentlige plasser for alle. Det er et ønske om å utvikle dette til et sted med mer enn private enheter, med en struktur som gjør området åpent og offentlig. “Byen” skal romme aktive møtesteder som park, torg, kai, promenade, gate for handel og håndverk, badestrand og kanal for ikke-motorisert ferdsel. Stikkord for mulige aktiviteter kan være utleie av båter og utstyr for fritidsfiske, kajakkpadling, galleri- og verkstedsbutikk, åpne atelieer, sesongmarked o.l.

Møtestedet skal ha et servicebygg med resepsjonsområde, matservering og skal eller kunne yte service til dagliglivet i “byen”.

Det er tenkt fritidshus med variasjon i typologi som kan gi rom for ulike type besøk: ferierende av små og store grupper, firmaturer, kursvirksomhet og de som vil bo på stedet i lengre perioder for avbrekk eller arbeid.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Steingard AS

Arkitekt:
JK Nielsen Arkitektur AS

Størrelse: 25 000