Østre Hageby

Tomten på Østre Hageby har en sentral beliggenhet i byen. Vest for tomten ligger Åkragata som også er hovedtilkomst til boligområdet. I øst ligger et grøntdrag som heller ned mot et område med kolonihager. Planen legger vekt på ta med de grønne og frodige omgivelsene inn i boligområdet. Dette vil bidra til å gi boligområdet en følelse av det er en del av et større område, og grensene kan flyte litt over hverandre. Som grønne fingre fortsetter grøntdraget mellom boligene og danner fellesarealene.

Kvartalslekeplassen er det sosiale møtestedet, her finner en snakketreet. Plassen består i hovedsak av en stor åpen gressbakke som er fleksibel og kan brukes til alt fra fotballbane, samlinger i nabolaget, til mindre forestillinger. Deler av bakken formet som en haug, slik blir den et landskapselement som kan lekes på og som kan fungere som akebakke om vinteren. Det er lagt vekt på skape grønne og frodige lekeplasser. Det er avsatt plass for basketspill med gummidekke, samt plass for bordtennis.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Base Property og INEO

Arkitekt:
Eder Biesel Arkitekter

Anleggsgartner:
Virgo AS

Størrelse: 13 600 m2

Kostnad: ca. 8 mill.