Os sjøfront

Os Sjøfront ligger vakkert til på Mobergsneset, få minutters gange fra Os sentrum.

Stedet ligger åpent og lyst til med flott utsyn mot fjell og fjord. Ny strandpromenade gir vakker utsikt over Bjørnefjorden og binder Sjøfronten sammen med Osøyro og det nye kunst- og kultursenteret Oseana. Dette fornyer Os sentrum, og skaper et boområde vegg i vegg med butikker, kafeer, båthavn, natur, kunst- og kulturopplevelser og mye mer. Landskapsprosjektet omfatter ny havnepromenade, gatetun og tre store gårdsrom vendt mot fjorden. Gårdsrommene skal bidra til å skape en spennende vandring på vegen mot Oseana, samtidig som de skal gi gode uterom for beboerne.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
StorBergen BBL

Arkitekt:
Link Arkitekter

Størrelse: 5 500m2

Kostnad: 8 mill

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS