Media City Bergen – Odd Frantzens plass

Vestre Strømkai har fått navnet Odd Frantzens plass, og er utformet etter shared space prinsippet. Et lyst gulv med sorte geometriske trekantformer strekker seg fra fasade til fasade og skaper en helhet i gårdsrommet mellom MCB og skolen. De sorte trekantene speiler de tre tårnene på bygget. Kjøring og varelevering skjer på de myke trafikantenes premisser etter ´shared space- prinsippet´. Utforming av møbleringen speiler konseptet inne i bygget og tar utgangspunktet i de geometriske formene man finner gjennomgående i prosjektet, også i gulvet møblene står på. For å lede oppmerksomhet til gårdsrommet fra den nærliggende Bystasjonen, satses det på belysning, designet av ZENISK, som danner store sirkler rundt fire høye master, og fungerer som blikkfang.

Byrommet har slagskygge fra de høye bygningene store deler av dagen, og vi ønsket derfor ikke å tilføre mer skygge ved bruk av trær. Vegetasjonen består derfor av slanke 6m høye fagverks-stålsøyler med klatreplanter av pipeholurt og villvin, som vil bli markante grønne elementer uten å tilføre mer skygge på plassen.

Media City Bergen har to viktige fasader og innganger fra to ulike gater. Lars Hilles gate på den ene siden er en hovedgate i Bergen med Bybane, veibane, sykkelvei, og gangvei. Vestre Strømkaien er et avlangt, lukket gårdsrom som har noe gjennomgangstrafikk til den innerste delen av rommet. Dette gårdsrommet er også et hovedrom for Bergen Maritime VGS. Begge fasader og byrom er godt synlige i bybildet. Konseptet for utvikling og utforming av rommene utenfor bygget, følger et konsept om å skape en best mulig sammenheng fra det store innendørs atriet og ut i det offentlige byrommet. Det spiller på oktogonen som grunnform. Dette stammer fra de opprinnelige tre tårnene i bygget, som er beholdt og forsterket gjennom ombyggingen til MCB. Det er brukt kontraster i sort og hvit for å få fram arkitektur og design på en tydelig måte, som i tillegg skaper et bakteppe for mye annet som skal oppleves i og utenfor bygget.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Byggherre:
Entra

Arkitekt:
MAD Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Anleggsgartnermester Wikholm AS

Størrelse: 4 200 m2

Byggeår: 2017

Foto: Pål Hoff