Nordnes Oppveksttun

Nordnes oppveksttun stod ferdig til skolestart august 2020 med nybygd barnehage og totalrehabilitert skolebygg og leke- og aktivitetsanlegg.

I samarbeid med Constructa Entreprenør, Hus Arkitekter og Sweco har vi deltatt i samspillsentreprisen siden starten i mai 2018.

Det verneverdige skoleanlegget innenfor Bergen sentrums fredede middelaldergrunn er rehabilitert og skolens uteareal fornyet. For å oppnå nok areal per barn, er den nye barnehagens uteareal delvis lagt på et utkraget betongdekke der tre av Nordnesparkens karakteristiske store bøketrær kommer opp gjennom dekket.

Skolegården har fått et løft både i form av ulike aktiviteter, et mer lekent uttrykk og dekker i nye, robuste materialer. Adkomstpartiet har fått en ny trapp- og rampeløsning i granitt med et sitteamfi inkludert. Også denne gang har kunstner Svein Rønning bidratt, nå med flotte stålrekkverk og håndløpere.

Også Nordnesparken har fått et løft innenfor strenge vernehensyn, og skal være en naturlig del av skolebarnas friminutter. Gangvegene er rustet opp og utsiktsplassen på høyden er transformert til en liten ballbane og en ny utsiktsplass. En treningspark, som både kan benyttes av elever og turgåere, er plassert i parken like utenfor skolen.
Vi har hele veien hatt god dialog med Bymiljøetaten og Byantikvaren for at ikke endringene skal bryte med vernehensyn og deres intensjoner for parken.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, Etat for Utbygging

Arkitekt:
HUS Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 25 000m2

Kostnad: 11 mill

Foto: Pål Hoff