Nordahl Grieg videregående skole

Smedsvig Landskapsarkitekter, i samarbeid med Link arkitekter, vant  i 2006 1.plass i konkurranse om ny videregående skole på Sørås. Prosjektet ble ferdigstillt i 2011.

Gjennom prosjektering av skolens uteområde har det vært lagt stor vekt på å skape en robust og vakker skolepark med varierte aktivitetsområder som kan tilfredstille de ulike elevenes behov. Formgiving av uteområdene tar utgangspunkt i stedets karakteristiske form, og sammen med skolebyggets plassering gir dette gode, lune og solfyllte uterom.

Målet har vært å skape ulike arenaer omkring skolen som inspirerer elevene til å utøve fysisk aktivitet, samtidig som man vil stimulere elevenes sosiale behov ved å lage formelle og uformelle møtesteder. Det har også blitt lagt stor vekt på å håndtere overvannet på tomten som et estetisk element i anlegget, og på en bærekraftig måte i forhold til bruk av miljøvennelige materialer som har lang levetid.

Hovedatkomsten er via skoletorget, en plass med et urbant preg med harde flater og stramme former, skapt for skating, uformelle oppholdsteder og uteservering utenfor skolekantinen. Skoleparken på baksiden av skolen, med leselund amfi og idrettspark, har et mykere, frodig uttrykk for å skape en glidende overgang mellom det kultiverte landskapet og naturen. Her er uttrykket preget av organiske former på terrenget og vannedammen der overvannet samles og fordrøyes, samt naturmateriale som grus, gress og vegetasjon.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Hordaland fylkeskommune

Arkitekt:
Link Arkitekter AS

Anleggsgartner:
Wikholm AS

Størrelse: 6.000 m2

Kostnad: 25 mill

Foto: Pål Hoff