Nattland oppveksttun

Nytt oppveksttun med barnehage og barne- og ungdomsskole med til sammen 900 elever på tomten til gamle Nattland skole.

Nattland oppveksttun er en erstatning for tidligere Nattland skole for å gi plass til 900 elever i en kombinertskole fra 1.-10.trinn og en barnehage med plass til ca. 30 barn. Det nye oppveksttunet skal også ha 20 heltidsplasser for elever med hørselshemming. I tillegg skal det i tilknytning til skoleanlegget etableres en kursbase for Statped Vest. Skolens uteareal skal også kunne være til glede for nærmiljøet etter skoletid.

Fra prosjektets start har det kommet nye behov for flere skoleplasser og derfor har midlertidig paviljong blitt permanent samt at det blir etablert en helt ny ballbane. Skolen skal nå gi plass til 900 elever i forhold til opprinnelig elevtall på 600.

Oppveksttunets uteareal er solrikt med mange små koller og det ligger i tilknytning til et større fri- og grøntområde i vakre Sanddalen. Landskapsplanene legger vekt på å beholde de naturlige lekeområdene og å gjøre det enkelt å bevege seg ut i skogen.

Det er lagt opp til aktiviteter og plasser tilpasset de ulike aldersgruppene i nærheten av de ulike basenes innganger. Småskolen har sine innganger på øvre plass, her er det stor tumleplass og en Tarzan bane. De eldste elevene har sine innganger på nedre plass, her er det balanseline, skate-elementer, basketkurv og bord det går an å sette seg rundt. Et stort amfi som fungerer som skolens felles samlingssted binder sammen øvre og nedre plass, i bakken ved siden av er det rutsjebane og en vannrenne. Plassen på nedsiden av skolen er tilknyttet verkstedsrommene, her er det lagt opp til at undervisningen kan holdes ute. Barnehagen har sitt eget uteområde avskjermet fra resten av skolen, solrikt vendt mot sør.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, Etat for utbygging

Arkitekt:
Wiberg AS

Anleggsgartner:
Jans Hageservise

Størrelse: 17 500 m2

Kostnad: 16,5 mill.

Foto: Pål Hoff