Nasjonale Turistveier, Atlanterhavsveien – Geitøya Fiskesti

Stoppested ved Atlanterhavsveien

Nasjonale Turistveier er en turistattraksjon bestående av 18 utvalgte veistrekninger. Atlanterhavsveien er en av disse strekningene, og representerer et dramatisk landskap i krysningspunktet mellom fjell og hav. På Geitøya finnes det parkering, utsiktspunkt og fiskesti. Fiskestien er tilrettelagt spesielt med tanke på universell tilgjengelighet. Fra bussholdeplassen og parkeringsplassen er det anlagt en sti mot et fiskepunkt. Stien har maks stigning 1:20, og har hjulstoppere på begge sider. Selve fiskeplattformen er utformet i lys plasstøpt betong, har en enkel utform, og ligger svevende 2-3 meter over sjøen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Statens Vegvesen, Møre og Romsdal

Størrelse: 11000m2

Kostnad: 6.5 mill