Nasjonale turistveger, Geiranger – Utsiktspunkt Flydalsjuvet

Flydalsjuvet er et av de spektakulære utsiktspunktene langs Nasjonal Turistveg Geiranger – Trollstigen i Møre og Romsdal og ligger i vakker natur med fantastisk utsikt over Geirangerfjorden. Flydalsjuvet består av tre deler med ulike funksjoner. Fra parkeringsplass på det øvre nivået kan en gå på en sti av plasstøpt betong langs vegen til det øvre utsiktspunktet Dette består av en utkraget betongplate hevet over parkeringsplassen og adskilt med store prefabrikkerte benker. Stien videre ned til det nedre utsiktspunktet danner de en svakt hellende ”eseltrapp” bygd opp av prefabrikkerte betongelement som ligger hevet over vegskråningen. Servicebygget som innholder informasjon og toalett, er bygd opp av gammalt laftetømmer fra ei uteløe i Hallingdal, som er montert på en sokkel av glass. Fra denne delen kommer en videre ned til det kjente overhenget i Geiranger.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Statens vegvesen, Møre og Romsdal

Arkitekt:
3RW arkitekter AS

Størrelse: 4000 m2