Nærmiljøanlegg Garnes

Idrettslaget Bjørnar ønsker å opprette en sandvolleyball/ sandhåndballanlegg i kombinasjon med en utendørs treningspark, i det eksisterende friområdet i Båtavika, Garnes. Målet med prosjektet å lage et inkluderende og aktiviserende oppholdsareal.

Et nytt stisystem vil binde sammen eksisterende stier og gi trafikksikker forbindelse langs parkeringsplassen, samt trinnløs tilgang til alle treningsapparater og sandvolley-/sandhåndballballbane. Det lages ulike soner for opphold og rekreasjon for alle aldersgrupper, om en er alene eller er en større gruppe/familie. Benkebord der man kan vente på tur, spise, ta seg en pause fra treningen eller kikke på de som spiller med gjengen. Benker man kan ta seg en rast eller legge jakken fra seg på mens man spiller. Alle skal kunne kjenne seg hjemme, føle seg trygg og ha lyst å ta i bruk anlegget. Plankonsulet: VillPlan.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Idrettslaget Bjørnar

Størrelse: 2200 m2