Møhlenpris oppveksttun

Det vernede skolebygget fra 1912 med tilhørende vernede utearealer stod ferdig oppgradert i 2017, etter totalrehabilitering for å tilfredstille dagens tekniske krav.

Møhlenpris Skole ble tegnet av byarkitekt Kaspar Hassel og stod ferdig bygget i 1911/12. Skolen ble omregulert til oppveksttun, og inneholder i dag både barnehage og barneskole (1.-7. trinn). Skolebygget og utearealene har gjennomgått en totalrehabilitering siden 2008, og stod ferdig våren 2017. Både skolebygg, tilleggsbygg og uteareal er vernet, men har blitt rehabilitert for å tilfredsstille dagens tekniske krav. Skolen har en kapasitet på 250 skolebarn, SFO og ca. 70 barnehagebarn.

Utearealene er delt i fire områder; 1. Gårdsrom for trinn 1.-7. og uteareal for små barnehagebarn omkranset av det hesteskoformede hovedbygget og Thormøhlens gate, 2. uteareal for store barnehagebarn i enden av Zetlitz gate, 3. uteverksted langs OJ Brochs gate og 4. uteareal for barnehage ved Omnibussverksted og Sandtørkerom, som grenser mot Teknisk Museum og en gammel trikkehall.

Gårdsrommet rommer et større leke- og klatresystem, basket, sandkasse, halvkule i granitt for klatring, bordtennisbord og en organisk formet klatrevegg med integrert sitteplattform. Klatreveggen og sitteplattformen er konstruert for å skjule avkasttårn og inspeksjonsluke fra teknisk rom som ligger under bakken. Uteareal for de små barna ligger i en inngjerdet del av skolegården.

Alle innganger har blitt universelle med doble håndlister i to høyder og taktil merking av trapp. Det er anlagt en ny universell tilkomst med rampe og ledelinjer inn på skoleplassen.

I Zetlitz’ gate er storgatesteinen lagt på nytt. Her står det en spesialdesignet leketrikk som et lite vink til den lokale trikkehistorien på Møhlenpris. På baksiden av bygget mot OJ Brochs gate er det lagt til rette for et uteverksted med arbeidsbord. Det er også lagt til rette for kjøkkenhager for både barnehage og skole.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen Kommune

Arkitekt:
ABO Plan og Arkitektur AS

Anleggsgartner:
Gravdal Hage og Anlegg AS

Størrelse: 3 000 m2

Kostnad: 14 mill

Foto: Pål Hoff