Modalen sentrum

Stegvis opprusting av Modalen sentrum

Vi har vært involvert i ulike prosesser knyttet til opprusting i Modalen sentrum over en periode på over 10 år, sist ved opprusting av sjøfronten omkring Bryggjeslottet. Prosjektet sto ferdig i 2016.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitkter AS

Oppdragsgiver:
Modalen kommune

Størrelse: 6.500m2

Kostnad: 2.5mill