Modalen nærings- og tenestesenter

Modalen nærings- og tenestesenter – Modalen kommunes flotte nye administrasjonssenter.

Prosjektet for landskap omfatter opprusting av gaten mellom Mobryggja og nybygget, samt tilstøtende areal omkring nybygget.

Prosjektet viderfører den flotte materialbruken med skiferdekker og granittkanter som er gjennomført ellers i sentrum.

Trærne som står langs gaten på sjøsiden speiles med en ny trerekke av rogn på gatens nordside. Trærne plantes i et bunndekke av frodige stauder og bunndekkende vintergrønne busker.

Fortauet får et dekke av skiferheller tilsvarende eksisterende heller omkring Mobryggja. Dagens busslomme er endret til kantstopp og utformet i hht. kravene til universell utforming for kollektivstopp. Et nytt møtested i sentrum er etablert ved bautaen, der romslige benker innbyr til opphold med sjøutsikt.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Modalen kommune

Arkitekt:
HRTB AS Arkitekter

Anleggsgartner:
JE Sandal AS

Størrelse: 1.200 m2

Kostnad: 2.5 mill NOK

Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS