Mobergsvikjo – Os

Badeplassen i Mobergsvika 

Opprustingen av den eksisterende badeplassen i Mobergsvikjo er kronen på verket i utviklingen av området ved Os sjøfront og Oseana. Viken er en yndet badeplass og skal fortsatt være det. Gjennom året, og særlig vinterstid, sliter sjøen stadig lenger opp på stranden, og en erosjonssikring er nødvendig for å unngå at bølgene graver ut mer av oppholdsarealene.

En slik sikring er bygget av store steinblokker, spesialtilpasset for slike formål. Stranden er lang, og det er lagt opp til å bryte opp steinsettingen med ulike aktiviteter; integrerte solstoler, trapper, sittetrinn, rullesteiner og rampe for rullestolstilkomst til stranden.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
StorBergen Boligbyggelag

Størrelse: 2 500 m2

Kostnad: ca. 1 mill.