Mindeporten – S3 og S4

Transformasjonsområde for nye boliger, næring, aktivitets- og rekreasjonsareal på Mindemyren i Bergen

Langs Kanalveien og Bybanen til Fyllingsdalen sør for Bergen sentrum, ligger transformasjonsområdet Mindemyren. Bergen kommune har gjennom en områdeplan lagt til rette for en storstilt transformasjon av Mindemyren – fra et slitent lager- og industriområde til en ny bystruktur med bolig- og næringskvartal og offentlige gater, torg og parker. Et viktig grep er gjenåpning av vassdraget mellom Solheimsvannet og Kristianborgvannet som nå er blitt en åpen kanal som styrker overvannshåndteringen og det biologiske mangfoldet i området.

Et av delområdene i områdeplanen er Mindeporten (felt S3 og S4), som vi arbeider med i en samarbeidsgruppe med B+B Arkitekter og Opus Bergen som plankonsulent på oppdrag fra Frydenbø Eiendom. Mindeporten blir en kombinasjon av nye boliger, nærings- og aktivitets- og rekreasjonsareal. Kanalen, sykkelveien og bybanen binder Mindeporten sammen med resten av bydelen, og legger grunnlaget for at Mindebyen blir en fremtidsrettet bydel med gode transportårer og rekreasjonsområder med inkluderende møteplasser og varierte aktiviteter og servicetilbud.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Frydenbø Eiendom AS

Arkitekt:
B+B Arkitekter AS