Miljøgate og landsbytorg Jondal sentrum

Fv. 550 gjennom Jondal sentrum er laget om til et miljø prioritert gate (MPG). Detter er en veg bygget slik at den innbyr til lav fart, høy oppmerksomhet og hensyn til lokaltrafikk. Det er fortau på begge sider av vegen, med store plantefelt med stauder. Beplantningen i gaten gir gaten et mer personlig preg og gjør det til en trivelig gate med stauder og prydkirsebær. Gaten er laget av robuste materialer for å tåle gjennomgangstrafikk til fergeleie og mer sesongbetont turist og hytte besøk. Det benyttet materialer av god kvalitet og en bevisst variert utforming. Utformingen har en forankring i Hardanger. Der det på flere måter er benyttet lokal stein til flere formål. For eksempel, tosidig mur ved COOP, noen felt med store stein i gangveien m.m. Dette er for å vise noe av Jondal sin tilknytning til stein.

Landsbytorget v fergekaien var siste byggestein ferdigstilt i 2018.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Jondal Kommune

Arkitekt:
Alv Vangdal

Størrelse: 6500 m2

Byggeår: 2008 / 2018

Kostnad: 5 MNOK