Meieriparken på Frekhaug

I mulighetsstudien for Meland kommune har vi sett på parkområdet rundt det gamle Meieriet som skal bygges om til ungdomsklubb.

Parken har en tydelig ramme i form av en sti (melkeløypa), som leder en fra Sjurshuset til utkikkspunktet og videre til Ungdomsklubben i det gamle meieriet. På innsiden av Melkeløypa plasseres aktiviteter for ungdom, barn og voksne. To stier krysser parken for å knytte sammen Sjurshuset og Meieriet. Stiene har fått navnene Meieristien og Sjursstien.

Hovedgrepet innebærer terrengbehandling og oppbygning av stier, samt overbygg ved inngangsparti, tuften og «steder å henge». Langs melkeløypa foreslås benkeplassering og amfi nær disse plassene. På innsiden av Melkeløypa legges gress og grus. Muren som skiller parken og Meieriet oppleves som en barriere og bør tas ned, og bygges om til grønt med beplantning som slakt faller mot meieriet.

Restene fra mur gjenbrukes som fyllmasse. Den har enkle trapper for å komme seg opp til parken på fremsiden og baksiden av Meieriet. Sjursstien skal være universelt utformet med en avsluttende rampe mot inngangspartiet til Meieriet. Meieristien ligger horisontalt fra fotgjengerfelt til nordsiden av Meieriet.

Brukermedvirkning med ungdomsrepresentanter har vert en viktig aktør for valg av løsninger i parken.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Oppdragsgiver:
Meland kommune

Størrelse: 2000 m2