Marineholmen Forskningspark

Med utkastet MARINGRØNN vant vi konkurransen om den nye bydelen på Marineholmen i samarbeid med HLM arkitektur og B+B arkitekter på oppdrag for Rieber Eiendom. Marineholmen kan i størrelse sammenlignes med den delen av Bergen sentrum som spenner fra Murallmenningen til den gamle Brannstasjonen; brannstrøket etter 1916 brannen. Ferdig utbygget vil bydelen i størrelsesorden inneholde 500 nye boliger, mulig marin klynge, kaféer, butikker, nye allmenninger, byrom og bred havnepromenade med flytende park utenfor.

Med stor respekt for Nygårdsparken passer vi på å trekke nye grøntdrag gjennom Marineholmen ut til fjorden , gi rom for plassdannelser og utnytte potensialet i havnefronten gjennom bademuligheter og havnepromenade. Prosjektet bruker den Bergenske bystruktur med allmenninger mellom grønt og blått, park og fjord

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Rieber Eiendom

Arkitekt:
HLM Arkitektur og B+B Arkitekter