Marineholmen Forskningspark – Detaljregulering

Transformasjonsområde fra tidligere verfts- og industrivirksomhet til et nytt byområde med gode urbane kvaliteter med nye boliger, nærings-, aktivitets- og generøse rekreasjonsareal.

Med utkastet MARINGRØNN vant vi konkurransen om den nye bydelen på Marineholmen i samarbeid med HLM arkitektur og B+B arkitekter på oppdrag for G.C.Rieber Eiendom. Marineholmen kan i størrelse sammenlignes med den delen av Bergen sentrum som spenner fra Murallmenningen til den gamle Brannstasjonen; brannstrøket etter 1916 brannen. Ferdig utbygget vil bydelen i størrelsesorden inneholde 350 nye boliger, marin klynge, kaféer, butikker, nye allmenninger, byrom og bred en generøs havnepromenade som ender i Bystranden i Slippen ved BI.

Med stor respekt for Nygårdsparken passer vi på å trekke nye grøntdrag gjennom Marineholmen ut til fjorden , gi rom for plassdannelser og utnytte potensialet i havnefronten gjennom bademuligheter og havnepromenade. Prosjektet bruker den Bergenske bystruktur med allmenninger mellom grønt og blått, park og fjord.

Prosjektet er i detaljreguleringsfasen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
G.C.Rieber Eiendom AS

Arkitekt:
HLM Arkitektur og B+B Arkitekter

Størrelse: 130 000m2

Foto: Illustrasjoner: Mir AS / HLM Arkitektur