Måken borettslag, Damsgårdsundet

Tomten ligger mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien med en høydeforskjell på omtrent 11m. Prosjektet er delt inn i 4 nybygg med innganger fra både Michael Krohns gate og Damsgårdsveien.

Mellom byggene skapes et gårdsrom på 4. etasje over Damsgårdsveien. Gårdsrommet ligger delvis på tak over parkeringskjelleren. Fra gårdsrommet er det forbindelser ut til kommende allmenninger, samt en trapp opp til Michael Krohns gate.

Gårdsrommet er lunt med frodig vegetasjon. Hver leilighet på 4.etasje har en egen uteplass ut mot gårdsrommet som gir en ramme rundt fellesarealet. Fellesarealet består av en opphøyet del med flere parsellhager og en lekeplass med dekke av gult krøllgress, bambusøyer og sitte-/lekeelementer. Her er bocciabane omkranset av store urner med prydepletrær, gressplener med trær og to sitteplasser. Gårdsrommet er opplyst med effektbelysning på vegetasjonen.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
BOB Eiendom AS

Arkitekt:
White Arkitekter AS, Stockholm

Anleggsgartner:
Gravdal Hage og Anlegg AS

Størrelse: 1 300 m2

Kostnad: 5mill

Foto: Pål Hoff