Lotheveien 2-20

Prosjektet omfatter rehabilitering av eksisterende boliger med tilhørende utomhusanlegg.

Fase: Skisseprosjekt med kostnadskalkyle

De tre byggene i Lotheveien 2-20 ble oppført mellom 1920-1923, som en utvidelse av Bergen sitt kommunale boligtilbud. Prosjektet omfatter betydelig rehabilitering av bygninger og større oppgradering i utearealer i form av utforming, beplantning, overvannshåndtering og tilrettelegging av gangtilkomster. Konseptet bak utomhusanlegget er å tilbakeføre tomten så langt det lar seg gjøre til original utforming, samtidig som man utbedrer i forhold til nye brukerbehov og krav om vedlikehold.

Smedsvig Landskapsarkitekter har i samarbeid med ABO Plan og Arkitektur fulgt prosjektet fra skisseprosjekt til forprosjekt på oppdrag fra Bergen kommune Etat for utbygging. Videre fremgang i prosjektet er avhengig av politisk vedtak.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune, etat for utbygging

Arkitekt:
ABO plan og arkitektur As

Størrelse: 3000 m2

Kostnad: 250 000kr honorar