Lindås barnehage

I samarbeid med Bjerk Arkitektur og Sweco deltok vi i konkurransen om Lindås barnehage

I konkurranseforslaget for nye Lindås barnehage ble det lagt fokus på å benytte samspillet i natur, miljø og de nære omgivelsene. Den nye barnehagen skulle danne sunne og trygge rammer for barnas hverdag og være et bygg og utomhusanlegg for fremtiden; som er like godt for nærmiljøet som for oppveksten for den nye generasjon.

Uteareal er utarbeidet med identitet og med ønsker om en historiefortelling. Lekeapparater og elementer som vannrenne og lekehus skal forestille Lindås-slusene og de nærliggende sjøarealene. Lek på naturen premisser er også et viktig fokuspunkt for barnehagens lekeareal.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Lindås Kommune

Arkitekt:
Bjerg Arkitektur

Størrelse: 7 000m2