Lanternen, Marineholmen

Lanternen kontorbygg, Marineholmen

Marineholmen er under transformasjon fra et tidligere verfts- og industriområde til en forsknings- og næringspark.

Lerøy Seefood og Cargill skal inn som leietaker i det siste store nybygget som er reist i regi av G.C. Rieber Eiendom på Marineholmen. De nærmeste naboene er Handelshøyskolen BI-Bergen, Vitensenteret VilVite, Universitetet i Bergen (Institutt for biologi, Informatikk med flere), og Nansensenteret. Alle disse prosjektene inngår som del av den nye urbane bydelen som er under utvikling på Marineholmen.

Bygget er oppført med en svært høy miljøklasse og er klassifisert som Breeam Excellent. Bygget inneholder kontorer og laboratorier, møterom, kantine og restaurant der ´Søtt og Salt´ har flyttet inn.

En ny bit av havnepromenaden omkring Damsgårdssundet står ferdig som del av prosjektet. Materialpaletten videreføres med lys kostet betong, sittetrapper  i tre og pullertbelysning i kortenstål. Beplantning utføres til våren i hht. Breeam-kravene som krever norske naturplanter der det finnes.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Marineholmen Forskningspark AS

Arkitekt:
HLM Arkitektur AS

Anleggsgartner:
Askeland AS

Størrelse: 1 100m2

Kostnad: 4.5 mill

Foto: Smedsvig landskapsarkitekter / Pål Hoff