Landåsveien 33 – bofellesskap

Landåsveien 33 transformeres fra nedlagt skolebygning til bofellesskap med nytt uteområde

Spennende transformasjon av det verneverdige skolebygget som tidligere tilhørte Landås skole, med nytt liv som bofellesskap for 9 brukere. Deler av eksisterende uteområde transformeres fra parkeringsplass til et inviterende adkomstområde med et kombinert rampe- og trappeanlegg og en frodig hage som skal være et sted å slappe av, ha aktiviteter og sosialisere. Hagen, som ligger på et høyere nivå enn tilgrensende fortau, rammes inn og skjermes av busker, stauder og trær. Cortenstålskanter og vegetasjon danner buede former som bidrar til soneinndeling.  Ved hovedinngangen etableres en oppholdssone under en pergola med tett tak som kan benyttes for måltider og arrangementer/samlinger. Resten av hagen utgjør en åpen grusbelagt plass med sittegrupper, hammock, bålpanne, smashball, dyrkingskasser og et åpent areal for uprogrammert lek og aktivitet.

Smedsvig Landskapsarkitekter har i samarbeid med ABO Plan og Arkitektur fulgt prosjektet fra rammesøknad til arbeidstegningsfase på oppdrag fra Bergen kommune Etat for utbygging. Anlegget ble ferdigstilt våren 2023.

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Oppdragsgiver:
Bergen kommune Etat for utbygging

Arkitekt:
ABO Plan & Arkitektur AS

Anleggsgartner:
Tommys Hage og Anlegg

Størrelse: 1 500m2

Foto: Fotograf Hugo Lütcherath // www.lutcherath.com